Giảm giá!

Dây tín hiệu Alantek AWG 20

30,000 25,000

Dây tín hiệu Alantek AWG 20 là dây tín hiệu chuẩn USA chuyên dùng kết nối cho âm thanh chuyên nghiệp. Dây tín hiệu Alantek AWG 20 là dây tín hiệu chuẩn USA chuyên dùng kết nối cho âm thanh chuyên nghiệp

Mô tả

Dây tín hiệu Alantek AWG 20